top of page
Abstract Painting

MITÄ ON PSYKOTERAPIA?
 

Psykoterapeutti on nimikesuojattu, terveydenhuollon ammattilainen (Valvira).

Työn toimintaa sitovat laki, vaitiolovelvollisuus ja eettiset ohjeet. Psykoterapia perustuu tutkittuun tietoon ja tehdään erilaisten teoreettisten mallien pohjalta.
'Työmenetelmät eroavat hiukan toisistaan. Tämä riippuu siitä, miten teoreettinen malli näkee ihmisen oireilun ymmärtämisen. Terapiatyöskentelyssä se näkyy asiakkaalle mm. tehtävistä kysymyksistä ja näkökulmasta.

Psykoterapia on mielenterveyden hoitoa, missä käsitellään hankalia asioita ja niistä seuranneita henkisiä vaikeuksia. Psykoterapia on aina tavoitteellista toimintaa, jossa tunnistetaan ja muutetaan toimintatapoja.

Käytän työssäni sekä kognitiivisia että ratkaisukeskeistä ratkaisutapaa. Lisäksi työssäni on mukana kehollisuus, mindfulness ja toiminnallisuus.


Kognitiivisessa terapiassa jäsennetään ihmisten mielensisäistä maailmaa jaoteltuna ajatteluun, tunteisiin ja käyttäytymiseen.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa suuntaudutaan etsimään ihmisen vahvuuksia, opettelemaan uudenlaisia ratkaisuja ja suuntaudutaan tulevaisuuteen.

TERAPIAN KESTOSTA

Terapiahoidot voivat olla pitkiä tai lyhyitä. Pitkät terapiat toteutetaan yleensä Kelan korvaamina, josta asiakas maksaa vain omavastuuosuuden. Tämä edellyttää hoitavan psykiatrin tekemää lähetettä, jossa todetaan että ilman kuntouttavaa psykoterapiaa työkykysi voi olla vaarantunutta.

Kelan korvaama kuntoutuspsykoterapian pituus on yleensä 1-3 vuotta, jolloin käyntitiheys on 1-2 kertaa viikossa.Terapiaan voit hakeutua ilman lääkärin lähetettä. Voit hakeutua terapiaan silloin kun tunnet tarvitsevasi apua erilaisiin elämänkriiseihin, uupumukseen tai muuten mieltä askarruttaviin ja mieltä painaviin asioihin tai haluat saada niihin tukea ja uutta näkökulmaa.

bottom of page