top of page
DALL·E 2022-09-20 13.10.52 - Path of karma in the woods. Long brush strokes oil painting.

TYÖNOHJAUS

 

Tarjoan

 • Yksilötyönohjausta

 • Ryhmätyönohjausta

 • Työyhteisön työnohjausta

 • Toto (Työnohjauksen työnohjausta)

 • Psykoterapian työnohjausta

Työnohjaus voi olla joko yksilö- tai ryhmätyönohjausta.

Työnohjaustapaamiset aikataulutetaan 3-4 viikon välien.

Tapaaminen kestää sovitun ajan tunnista kahteen tuntiin.
Työnohjaus on osaamisen kehittämisen muoto, joka tukee oppimista ja
palvelujen kehittämistä erilaisten innovaatioiden avulla.
Työnohjaus on mainio tapa kehittää ammatillisuutta. Se auttaa
ammatillisen työotteen ja asenteen säilyttämistä kaikissa työelämän
tilanteissa. Ammatillisuus suojaa meitä tunteiden myllerryksessä ja
auttaa turvaamaan hyvinvointiamme. Työnohjaus voi toimia oman
työtehtävän ja roolin selkeyttäjänä.

 

Hyvä työnohjaus antaa välineitä työelämän kuormittavista kokemuksista selviämiseen.

Ovat ne sitten asiakkaaseen, työkaveriin tai esimies- työntekijäsuhteeseen
liittyviä.


Työnohjaus auttaa työn tekemiseen liittyvien olosuhteiden rakentamisessa
sekä työyhteisön toimivuuden kehittämisessä. Parhaimmillaan
työnohjaus lisää työyhteisön jäsenten välistä rakentavaa
vuorovaikutusta.
Aina tarvitaan uutta luovia toimintatapoja ja rohkeita ratkaisuja.

Työnohjauksen näkökulmat:

 1. Voimavarat – mistä ja miten ladata energiaa jaksamiseen.
  Lisää hyvinvointia ja ”paukkuja” työntekoon.

 2. Vahvuuksien kartoittaminen ja vahvuuksista käsin toimiminen.
  Vahvuuksien hyödyntäminen parantaa työn laatua ja työtyytyväisyyttä.

 3. Miksi ihmiset toimivat eri tavoin ja miten he voivat toimia tehokkaasti ryhmässä, erilaisuuden hyödyntäminen. Työskentelytyylit.
  Ristiriitojen väheneminen. Ryhmän voima saadaan käyttöön.

 4. Ryhmädynamiikka – ryhmässä toimimisen eri tavat ja ilmiöt. Vuorovaikutus.
  Vuorovaikutus paranee. Työskentely ryhmässä sujuu helpommin.

 5. Ajanhallinta ja työn priorisointi.
  Työn tekeminen tehokkaammaksi, aikavarkaiden karsiminen.

 6. Ilmapiiri. Miten rakentaa hyvä työpaikka ja millaiset ovat hyvän ilmapiirin vaikutukset.
  Työviihtyvyys paranee.

bottom of page