TYÖNOHJAUS

 

Työnohjauksessa tutkitaan suhdetta omaan työhön. Kyseessä on ongelmien tietoinen, älyllinen ja tunneperäinen tutkiminen ja itseä sekä työtä koskevan avoimuuden kehittäminen. Työnohjaus on työhyvinvoinnin lisäämistä, oman työn arvioimista ja uudistamista. Työnohjauksen tarkoituksena on löytää uusia keinoja ja ymmärrystä haastavien työtilanteiden tai asiakaskohtaamisten hoitamiseksi.

Työnohjauksessa keskipisteenä on työ vaatimuksineen, mahdollisuuksineen ja muutoksineen. Työnohjaus vahvistaa työntekijän omaa ammatti-identiteettiä ja mahdollistaa myös kollegoilta hiljaisen tiedon siirtymistä. Itsearviointi on osa työnohjausprosessia, se sisältää työntekijän oman itsen tarkastelun suhteessa työhön, työkavereihin ja asiakkaisiin. Työnohjaus on rinnalla kulkemista, kuuntelemista, väliintuloja, tilan antamista, tukemista, ahdistuksen sietoa, erillisyyttä ja kykyä päästää irti silloin, kun sen aika on. Työnohjaus hyödyttää työntekijää, työnantajaa, työyhteisöä ja asiakasta.

Työnohjaus tarjoaa rauhallisen hetken tutkia joko yksin tai ryhmässä työnohjaajan kanssa omaa työtä ja purkaa työhön liittyviä kokemuksia. Työnohjaus on reflektoivaa tutkimista, eli pysähtymistä ihmettelemään ja ajattelemaan ääneen työn tekemisen eri puolia, esim. elämyksiä, estetiikkaa ja arvostuksia, nykymaailmassa jylläävien tehokkuuden ja suorittamisen rinnalla.Työnohjausmuotoja ovat
•    Yksilötyönohjaus/ ryhmätyönohjaus
•    Esimiestyönohjaus
•    Psykoterapia-/terapiatyön työnohjaus

.

 

Olen valmistunut työnohjaajaksi 2001 ja olen valistumisen jälkeen toiminut sekä yksilö että ryhmä työnohjaajana. Olen (STOry):n jäsen.

Olen työnohjannut psykoterapeutteja, sosiaali-, terveys-, ja opetusalan työntekijöitä.  Itse käyn säännöllisesti työnohjauksessa. Työnohjauksessa käytän keskustelun lisäksi myös toiminnallisia menetelmiä, jos se ohjattavalle tuntuu luontevalta.