Olen tamperelainen ylemmän erityistason psykoterapeutti. Käytän työssäni Ratkaisukeskeisen- ja Kognitiivisen terapian  työskentelytapoja. Toimin Kelan palveluntuottajana ja olen laillistettu Valviran hyväksymä psykoterapeutti, myös vaikea lääkinnällinen kuntoutuksen palvelun tarjoaja. Olen myös seksuaaliterapeutti, työnohjaaja (STOry) ja kriisityön osaaja.

Minulla on pitkäaikainen kokemus psykiatrisesta hoito- ja terapiatyöstä sekä työnohjauksesta. Olen myös toiminut debriefing työssä kymmenen vuoden ajan.

TAUSTAA
Minulla on 15-vuoden kokemus terapeuttisesta työstä yksilötyössä ja ryhmien ohjaamisessa. Minulla on ollut oma vastaanotto vuodesta 2014. Aiemmin olen työskennellyt mm.  Tampereen Tyttöjen Talon johtajana, mitä ennen työskentelin perheiden parissa alueellisen sosiaalisen työn aluepäällikkönä. Olen ohjannut Syömishäiriöliiton omaisten ryhmää ja olen myös Syömishäiriöliiton hallituksen jäsen. Olen toiminut työnohjaajana yli kymmenen vuoden ajan ja vetänyt jälkipuinti-istuntoja yhtä kauan. Sukupuolisensitiivisyys on tärkeä painopiste työssäni, siinä pohditaan mm. oman sukupuolen merkitystä omiin valintoihin. Olen myös ohjannut ryhmiä runsaasti,  kuten esimerkiksi omaisten ryhmiä.
 

Minulla on humanistisen alan ylempi korkeakoulututkinto, olen myös yhteisöpedagogi ja sosionomi sekä työnohjaaja. Minulla on myös  Seksuaaliterapia, psykofyysisen psykoterapian peruskoulutus ja Mindfulness-ohjaaja koulutus. Olen käynyt JTO, Johtamistaidon erikoistumisopinnot sekä Tunnekeskeinen pariterapia peruskoulutuksen.

Lisäkoulutuksia minulla on mm. Voimaannuttava valokuvauskoulutus, Lyhytterapia, vuorovaikutus ja NLP-koulutus ja Elämys- ja seikkailu pedagogiikka sekä Masennuksen ryhmämuotoisen hoidon ryhmänohjaajakoulutus.