top of page
Abstract Painting

DEBRIEFING

 

Debriefing tarkoittaa kriisitilanteen jälkeistä jälkipuinti-istuntoa.

Kriisitilanteita voivat olla, esim. läheisen itsemurha, onnettomuudet, väkivaltatilanteet tai läheltä piti tilanteet.

Yhteisön tai yksittäisen henkilön kohdattua vakavan, traumaattisen tilanteen, saattaa olla hyödyllistä kokoontua jälkipuinti-istuntoon. Jälkipuinti-istunnon tarkoitus on saavuttaa yhteinen ymmärrys tapahtuneesta, purkaa tunteita sekä voimavaraistaa osallistujia. Jälkipuinti auttaa osallistujia ymmärtämään omia ajatuksiaan ja jäsentää tapahtumien kulkua sekä antaa lohtua ja ymmärrystä omiin reaktioihin, kun järkyttävää on tapahtunut.

 

Debriefing-istunto kestää keskimäärin 2-3 tuntia. Istuntoon osallistujat sovitaan yhdessä etukäteen.
 

Minulla on pitkä kokemus Debriefing työstä. Olen toiminut Debriefing-istuntojen vetäjänä kymmenen vuoden ajan.

 

bottom of page